"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik" (Al-Baqarah : 220)

Tafsir Ayat Yatim

Menafkahi Anak Yatim dan Berbuat Baik Kepadanya (lanjutan)

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al Baqarah: 220)

 Read more . . .

Lalai Berbuat Baik Kepada Anak Yatim (QS. Al-Baqarah:83)

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Qs. Al-Baqarah:83)

 Read more . . .

Kemerosotan Moral (Qs. Al-An’am:152)

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Qs. Al-An'am:152)

 Read more . . .

Mengasuh Anak Perempuan Yatim

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.

Qs. An-Nisa’ : 127

 Read more . . .

Qs. An-Nisa:36 (lanjutan)

“Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan sahabat di samping, dan anak jalanan, dan orang-orang yang dimiliki oleh tangan kananmu, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (An-Nisa’, Ayat 36)

 Read more . . .

Bab : Syiqaq (Qs. An-Nisa’ : 36)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri

(Qs. An-Nisa’: 36)

 Read more . . .

Bab : Syiqaq (QS. An-Nisa : 36) lanjutan

Dan jangan sampai terlepas kehidupan itu dan ikatan Islam, yaitu pertautan keluarga. Jangan dipengaruhi oleh hidup zaman modern yang nafsi-nafsi, sehingga ada yang merasa takut didatangi keluarga.

 Read more . . .

Bab : Syiqaq (QS. An-Nisa : 36)

Maka kalau orang telah beribadat kepada Tuhan, dengan sendirinya tidaklah lagi dia akan memakan harta anak yatim, atau memakan harta kamu diantara kamu dengan bathil, atau membagikan harta waris dengan curang, atau berlaku zalim kepada isteri, atau berlaku nusyuz kepada suami, atau syiqaq yang membawa pecah rumah tangga.

 

 Read more . . .

Bab: Memakan Harta Anak Yatim (An-Nisa’: 10)

                “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak-anak yatim dengan aniaya, lain tidak menelan api ke dalam perut mereka.” (pangkal ayat 10).

 Read more . . .

Q.S. An-Nisa’ 8-10 Bab : Wasiat yang Tegar

“Hendaklah orang-orang merasa cemas seandainya meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka.” (pangkal ayat 9).

 Read more . . .

Q.S. An-Nisa’ 8-10 Bab : Pemberian Pengobat Hati

 

“Dan apabila hadir tatkala membagi-bagi itu kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, beri rezekilah mereka dari harta itu.”

(pangkal ayat 8).

 Read more . . .

Mahar (Bab Penyerahan di Hadapan Saksi)

“Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi atasnya.”

 Read more . . .

Mahar (Surat An-Nisa’ : 5-6) lanjutan ...

...agar kita ketahui kesatuan pendapat mereka dalam satu hal, yaitu bahwa memakan harta anak yatim adalah suatu perbuatan yang meminta pertanggungjawaban budi yang amat besar, walaupun jumlahnya kecil.

 Read more . . .

Mahar (Surat An-Nisa’ 5-6)

 

 5. Janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh harta kamu, yang telah dijadikan Allah bagimu pokok kehidupan padanya, berilah mereka makan kepadanya dan berilah mereka pakaian serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik-baik.

 6. Hendaklah kamu selidiki anak-anak yatim itu, hingga sampai waktunya untuk menikah. Jika kamu tilik pada mereka telah ada kecerdikan, serahkanlah harta mereka kepada mereka. Dan janganlah kamu makan harta itu dengan boros dan cepat-cepat sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang kaya, hendaklah mereka menahan diri dan barang siapa yang fakir, bolehlah makan secara patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi atasnya. Dan cukuplah Allah sebagai penghitung.

 Read more . . .

Dari Hal Gundik (lanjutan 152)

..jika takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya, maka daripada menikahinya lebih baik menikahi perempuan lain saja, mana yang berkenan di hati.

 Read more . . .

Dari Hal Gundik (Lanjutan)

 “Akan datang suatu masa, karena suburnya rasa demokrasi di negeri kita, perempuan-perempuan muda yang tidak dapat bagian suami mengadakan demonstrasi atau resolusi minta dicarikan suami, sebab sukarnya mencari suami. Sedang sebagai manusia ingin suami dan mereka tidak mau berzina!”

 Read more . . .

Dari Hal Gundik

Perkataan Nabi Isa Al-Masih, salah seorang Rasul yang orang Islam cintai pula sebagaimana mencintai Nabi Muhammad, mengatakan di dalam salah satu sabdanya betapa besar bahaya zina itu dan orang disuruh hati-hati menjaga diri, bahkan kalau mata sendiri berzina, koreklah mata itu. Itu lebih baik dari pada kamu menderita dosa zina.

 Read more . . .

Dari Hal Gundik (lanjutan 1)

...“janganlah beristeri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan adil.”..

 Read more . . .

Dari Hal Gundik (Lanjutan)

Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berlaku aniaya.” (an-Nisa' ayat 3).

 Read more . . .

Dari Hal Gundik

...jika kamu takut tidak akan dapat berlaku jujur kepada anak-anak yatim perempuan bila kamu menikahinya, lebih baik kamu menikahi saja perempuan lain, walaupun sampai dua, tiga atau empat. Tetapi kalau kamu takut tidak adil, maka satu sajalah. Atau kamu peristeri saja budak-budak perempuan kepunyaanmu sendiri.

 

 Read more . . .
Copyright © 2011 • Himmatun Ayat • All rights reserved